Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Jozef Attenberger.

9. októbra 2017

Verejná vyhláška