Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018 – oznámenie o strategickom dokumente.

6. júla 2018

oznámenie