Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja

10. novembra 2017