Úradný záznam, verejná vyhláška – Košice, prioritné povodňové opatrenie HS, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba II.rkm 140,575-142,517.

12. októbra 2017

Verejná vyhláška