Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností

12. marca 2018