Upovedomenie o podaní odvolania – Garážový dom na Kuzmányho – výstavba spoločných garáži v KE.

8. februára 2018

Verejná vyhláška