Strategický dokument:“Územný plán mesta Košice“ – správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie.

24. mája 2018

Správa