Stavebné povolenie – Rekonštrukcia plynovodov UO01598 ul. Slovenskej jednoty, Národná trieda, Košice.

9. októbra 2017

Verejná vyhláška