Stavebné povolenie „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – Preložka el. sietí VN a NN

11. apríla 2018