Stavba „Bytový dom s polyfunkciou – rezidencia SKY ONE“. Stavebný objekt SO-02 Garážový dom a spevnené plochy a komunikácie.

19. apríla 2017

Verejná vyhláška