Oznámenie verejnou vyhláškou, rozhodnutie – Garážový dom Kuzmányho, výstavba spoločných garáži v Košiciach.

6. apríla 2018

Rozhodnutie