Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia / RIÚS / Košického samosprávneho kraja – zmena“ – zaslanie.

8. februára 2018

Oznámenie.