Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou „Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach“

2. júla 2018