Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Košice, „Prioritné protipovodňové opatrenie v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta“.

8. februára 2018

Verejná vyhláška