oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Košice, prioritné protipovodňové opatrenie v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta-pravý breh.

13. februára 2018

Verejná vyhláška