Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou „Obnova obalových rekonštrukcií byt. domu na ČSA č. 6,8 v KE“

14. júna 2018