Oznámenie o začatí konania o predĺžení doby trvania dočasnej reklamnej stavby

6. augusta 2018