Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania „Stavebné úpravy v byte č. 5, 2. poschodie, Zimná 13, KE“

14. júna 2018