oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania – Modernizácia električkových uzlov v rozsahu MET v meste Košice.

13. novembra 2017

Verejná vyhláška