Oznámenie o uložených zásielkach

11. októbra 2018

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

dňa 11.10..2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Roman Balog, nar. 1982

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa 11.10..2018
Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Štefan Horváth, nar. 1989

Peter Malina, nar. 1953