Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

13. apríla 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Kristína Priehradniková, nar. 1983

Mario Martini Rosenberg, nar. 1950

Erik Laktič, nar. 1969

Viktória Vavrová, nar. 1988