Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

6. decembra 2017

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Štefan Horváth

Mária Jarcová, nar. 1959

Juraj Rusnák, nar. 1956