Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

9. októbra 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

 

 

Roman  Šibrik, nar. 1981

Ilona Gorova, nar. 1960