Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

12. apríla 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Radoslav Krinický, nar. 1976

Kamil Lučanský, nar. 1973

Marta Fazekašová, nar. 1970