Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

13. októbra 2017

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Marián Jalč, nar. 1972

Štefan Župík, nar. 1976

E. Malgorzapazolkhonska?