Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

12. januára 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Mária Prokaiová, nar. 1957

Juraj Rusnák, nar. 1956