Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

11. apríla 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Radoslav Krinický, nar. 1976

Helena Bodnárová, nar. 1954

Lucián Bunda, nar. 1987