Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

20. februára 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Slavomír Turták, nar. 1978

Miroslava Orajová, nar. 1991

Milan Kubiš, nar. 1974

Branislav Demjančík, nar. 1969