Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

3. augusta 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Michaela Lokšová, nar. 1989

Jozef Tetauer, nar. 1951