Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

1. decembra 2017

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ladislav Prášil

Jozef Šolc, nar. 1974

Jozef Tetauer, nar. 1951