Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

10. októbra 2017

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

dňa 10.10.2017

Ján Smreček

Marek Pacacha