Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I.

10. júla 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Viktória Vavrová, nar. 1988

Juraj Časo, nar. 1959