Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

4. júla 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Eva Kováčová, nar. 1963

Branislav Demjančík, nar. 1969

Mario Martini Rosenberg, nar. 1950

Rudolf Balog