Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

3. júla 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Stanislav Doboczi, nar. 1974

Rastislav Varga, nar. 1993

Štefan Molek, nar. 1967

Mario Martini Rosenberg, nar. 1950