Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

12. júna 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Haluška, nar. 1979

Marián Jalč, nar. 1972

Alexander Hricko

Tibor Szaniszlo, nar. 1980

Helena Bodnárová, nar. 1954