Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

6. júna 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Jana Beniaková, nar. 1989

Martin Baran, nar. 1986