Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

20. apríla 2017

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ján Smreček, nar. 1959

Janka Rumanskla

Štefan Váraljay, nar. 1966

Marián Jalč, nar. 1972

Miroslav Pavlik