Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

16. mája 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Kamil Lučanský, nar. 1973

Kristína Priehradníková, nar. 1983

Eva Balážová, nar. 1971