Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

18. apríla 2017

dňa 18.04.2017
Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Mario Martini Rosenberg, nar. 1950

dňa 18.04.2017

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Patrik Mamczur, nar. 1990

Martin Baláž, nar. 1995

Brigita Ignáthová