Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

13. apríla 2017

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Tibor Szániszló, nar. 1980

Štefan Tokár, nar. 1954

Ján Kuteš, nar. 1980

Alena Suttiová