Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

10. mája 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Simoni, nar. 1958
Mária Jarcová, nar. 1959
Mário Martini Rosenberg, nar. 1950
Gizela Slepčíková