Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

12. februára 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Eva Levkaničová, nar. 1991

Slavka Scsavnyiczká, nar. 1975