Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

6. februára 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Oskar Czetó, nar. 1960

Milan Kubiš, nar. 1974

Bibiana Hanisová, nar. 1988

Michaela Lokšová, nar. 1989