Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

2. mája 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ľuboš Kovárik, nar. 1992

Pavol Vávra, nar. 1984

Dalibor Eštočák, nar. 1988

Milan Kubiš, nar. 1974