Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

2. februára 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Magdaléna Hudiová, nar. 1985

Šimon Rudolf, nar. 1968

Mario Martini Rosenberg, nar. 1950

Lukáš Tancoš, nar. 1990