Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

19. apríla 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Róbert Sivák, nar. 1992

Radoslav Krinický, nar. 1976

Slavka Scsavnyiczká, nar. 1975

Alena Suttiová, nar. 1957