Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

14. marca 2017

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Dionýz Horváth, nar. 1966

Branislav Berko, nar. 1988

Sandra Trifánová, nar. 1987

Lukáš Tancoš, nar. 1990

Mario Martini Rosenberg, nar. 1950

Erik Géczi, nar. 1982

Daniela Balická

Anna Hiblárová, nar. 1956