Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

12. septembra 2017

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Marián Mráz, nar. 1970

Marta Čörgöová, nar. 1951

Alexander Geri, nar. 1987

Štefan Horváth

Mario Martini Rosenberg, nar. 1950

Peter Malina, nar. 1953

Marián Jalč, nar. 1972