Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

16. apríla 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Tibor Krátky, nar. 2002

Helena Bodnárová, nar. 1954