Oznámenie o uložení zásielky

9. apríla 2018

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

dňa 09.04.2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Gulyásová Veronika, nar. 1987

Milan Pícha

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa 09.04.2018
Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Kamil Lučanský, nar. 1973

Michaela Lokšová, nar. 1989