Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky.

13. novembra 2017

Anton Brinzik

Gertrúda Bimbová

Jana Novysedláková

Jana Pechová

Ľubomír Herman

Mária Gulyásová