OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

14. mája 2018

Adresát: Lucia Pribolová, nar. 1990, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice

Sp. zn: 12Csp/54/2018

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 28.05.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 14.05.2018

Zvesené: ………………..

**********************************************************************************************************************************************************************************

Adresát: Erika Guľášová, nar. 1966, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice

Sp. zn: 20Er/8836/2015-20

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 28.05.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 14.05.2018

Zvesené: ………………..

                                                                                                                                  Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne