OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

11. októbra 2018

Adresát: Silvia Turtáková, nar. 1977, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice

Sp. zn: 26Er/3163/2005

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 25.10.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 11.10.2018

Zvesené: ………………..

                                                  Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne