OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

4. októbra 2018

Adresát: Slavka Scsavnyiczká, nar. 1975, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: ExÚ, súdny exekútor JUDr. Peter Cirbes, Letná 47,

040 01 Košice

Sp. zn: 293EX 338/18

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 18.10.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 04.10.2018

Zvesené: ………………..

******************************************************************************************************************************************************************************

Adresát: Lucian Bunda, nar. 1987, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: ExÚ, súdny exekútor JUDr. Lýdia Bujňáková, Pražská 4,

040 11 Košice

Sp. zn: 249EX 257/2018

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 18.10.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 04.10.2018

Zvesené: ………………..

*********************************************************************************************************************************************************************************

Adresát: Josef Žadánský, nar. 1960, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 20Er/588/2012

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 18.10.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 04.10.2018

Zvesené: ………………..

                                                                                        Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne