OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

7. augusta 2018

Adresát: Kamil Lučanský, nar. 1973, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 16Er/5030/2012

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto do 21.08.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 07.08.2018

Zvesené: ………………..

******************************************************************************************************************************************************************************

Adresát: Silvia Turtáková, nar. 1977, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 26Er/1561/2006-19

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto do 21.08.2018 /15 dní lehota/.

Vyvesené: 07.08.2018

Zvesené: ………………..

************************************************************************************************************************************************************************************

Adresát: Kotev Yassen, nar. 1974, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Košice,

Festivalové nám. 1, 041 84 Košice

Sp. zn: 35712-4/2018-KEM

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto do 21.08.2018 /15 dní lehota/.

Vyvesené: 07.08.2018

Zvesené: ………………..

                                                                                       Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne