OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

4. júla 2018

Adresát:  Milan Lechner,  nar. 1978,  Moyzesova 56,  Košice-Staré Mesto

 

Odosielateľ:  Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn:   18Pc/45/2016

Menovaný  si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do  18.07.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené:    04.07.2018

 Zvesené:     ………………..

******************************************************************************************************************************************************

 

Adresát:  Róbert Makula nar. 1975,   Košice-Staré Mesto

Odosielateľ:  Okresný súd Košice I, Štúrova 29,  041 60  Košice I

Sp. zn:   16Er/2292/2016

Menovaný  si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do  18.07.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené:    04.07.2018

 Zvesené:     ………………..

*******************************************************************************************************************************************************

 

Adresát: Mária Brennerová, nar. 1959,  Magurská 13, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ:  Okresný súd Košice I, Štúrova 29,  041 60  Košice I

Sp. zn:   35Er/1123/2008

 

Menovaná  si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do  18.07.2018 / 15 dní lehota/.

 

Vyvesené:    04.07.2018

Zvesené:     ………………..

 

 

Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne